Recent Changes

Sunday, October 19

 1. page Rann na Feirste edited Sráidbhaile beag i dTír Chonaill í Rann na Feirste (leaganacha eile: Rinn na Feirste, Reann na Fei…
  Sráidbhaile beag i dTír Chonaill í Rann na Feirste (leaganacha eile: Rinn na Feirste, Reann na Feirste), agus timpeall is céad agus deichniúr is trí scór de dhaoine ina gcónaí ansin inniu. Ba iad na scríbhneoirí Séamus Ó Grianna agus Seosamh Mac Grianna a bhain amach clú agus cáil don áit dá gcuid leabhar Gaeilge. Tá coláiste Gaeilge, Coláiste Bhríde, ag múineadh na teanga do na foghlaimeoirí san áit inniu.
  (view changes)
  7:23 pm

Thursday, October 16

 1. page SeosamhMacGrianna edited ... Glactar leis gurbh é Seosamh Mac Grianna an scríbhneoir nua-aimseartha ba thábhachtaí dár mhai…
  ...
  Glactar leis gurbh é Seosamh Mac Grianna an scríbhneoir nua-aimseartha ba thábhachtaí dár mhair san fhichiú haois i nGaeltacht Thír Chonaill. Is iad na leabhair is tábhachtaí dár tháinig óna pheann ná An Druma Mór, Mo Bhealach Féin, agus Dá mBeadh Ruball ar an Éan,
  Rugadh Seosamh Mac Grianna i Rann na Feirste (Rinn na Feirste an leagan de réir an Chaighdeáin, ach is ar éigean a d'fheicfeá aon leagan eile seachas an ceann canúnach) sa bhliain 1901, cé gur ghnách don fhear féin a áitiú gur tháinig sé chun saoil bliain amháin roimhe sin. Bhí seanchas agus scéalaíocht thraidisiúnta na Gaeltachta i ndúchas a mhuintire, agus deireadh sé nár casadh máistir a athar féin riamh air maidir le scéalaíocht. Mar is eol d'aon duine a bhfuil staidéar ceart déanta aige ar an teanga bhí a dheartháir Séamus ina scríbhneoir bhisiúil chomh maith, ach bhí an bheirt acu go mór mór in adharca le chéile mar scríbhneoirí. Theastaigh ó Sheosamh a bhealach féin (mar a deir teideal a leabhair) a leanúint i gcúrsaí scríbhneoireachta, cé go raibh sé ag snámh in aghaidh na heasa in Éirinn a linne. Maidir le Séamus, bhí seisean ag iarraidh iarsmaí a chultúir féin a chur i míotar, agus é sásta glacadh srianta na féinchinsireachta a chur air féin leis an obair seo a chur i gcrích. Níor aontaigh an bheirt fhear sin faoi mhórán. Scríobh Seosamh sa leabhar Mo Bhealach Féin nach raibh siad in ann teacht le chéile faoin treo a bhí an ghaoth ag séideadh.
  ...
  shaoil féin. Ansin áfach phléasc Cogadh na Saoirse amach idir Éirinn agus
  Cosúil lena dheartháir féin bhain Seosamh triail as
  an Ríocht Aontaithe, agusmúinteoireacht mar shlí bheatha. Sa bhliain 1919 bronnadh scoláireacht air a chuir ar a chumas dhá bhliain a chaitheamh i gcoláiste oideachais i nDroim Conrach (Baile Átha Cliath) le dintiúirí bunmhúinteora a bhaint amach. Ní raibh sé ábalta mórán teagaisc a dhéanamh, ó bhí cuspóir ag Seosamh - ghlacpáirt,cláraithe in éineacht lena dheartháir, sa chogadh sinÓglaigh na hÉireann, agus Cogadh na gCarad díreach ag pléascadh amach. Chaith Seosamh agus éa dheartháir seal ag déanamh bolscaireachta ar sonmhaith leis an bPoblacht, ach sa deireadh briseadh an cath ar lucht leanúna na Poblachta. Cimíodh Seosamh agus chaith sé bliain is cúpla mí ina phríosúnach i gCill Dara.
  Chuaigh Seosamh ag múinteoireacht arís i ndiaidh an chogaidh, ach má chuaigh, ní raibh an ghairm seo ag teacht leis ar aon nós.

  Timpeall ar an mbliain 1935 tháinig deireadh le gairmréim scríbhneoireachta Sheosaimh. Bhí sé díreach ag scríobh mórúrscéal nua-aimseartha nuair a "thráigh an tobar air" mar a dúirt sé féin. Ba é tús an úrscéil sin a foilsíodh ina dhiaidh sin faoin teideal Dá mbeadh Ruball ar an Éan - leagan Ultach den fhocal "eireaball" é "ruball".
  (view changes)
  2:33 pm
 2. page SeosamhMacGrianna edited Seosamh Mac Grianna ... an Éan, Rugadh Seosamh Mac Grianna i Rann na Feirste (Rinn na Feir…

  Seosamh Mac Grianna
  ...
  an Éan,
  Rugadh Seosamh Mac Grianna i Rann na Feirste (Rinn na Feirste an leagan de réir an Chaighdeáin, ach is ar éigean a d'fheicfeá aon leagan eile seachas an ceann canúnach) sa bhliain 1901, cé gur ghnách don fhear féin a áitiú gur tháinig sé chun saoil bliain amháin roimhe sin. Bhí seanchas agus scéalaíocht thraidisiúnta na Gaeltachta i ndúchas a mhuintire, agus deireadh sé nár casadh máistir a athar féin riamh air maidir le scéalaíocht. Mar is eol d'aon duine a bhfuil staidéar ceart déanta aige ar an teanga bhí a dheartháir Séamus ina scríbhneoir bhisiúil chomh maith, ach bhí an bheirt acu go mór mór in adharca le chéile mar scríbhneoirí. Theastaigh ó Sheosamh a bhealach féin (mar a deir teideal a leabhair) a leanúint i gcúrsaí scríbhneoireachta, cé go raibh sé ag snámh in aghaidh na heasa in Éirinn a linne. Maidir le Séamus, bhí seisean ag iarraidh iarsmaí a chultúir féin a chur i míotar, agus é sásta glacadh srianta na féinchinsireachta a chur air féin leis an obair seo a chur i gcrích. Níor aontaigh an bheirt fhear sin faoi mhórán. Scríobh Seosamh sa leabhar Mo Bhealach Féin nach raibh siad in ann teacht le chéile faoin treo a bhí an ghaoth ag séideadh.
  Bhí míshuaimhneas domhínithe ag luí ar Sheosamh ó bhí sé óg. Níor mhothaigh sé é féin ar a shocracht sa bhaile ná i gcéin. Nuair a bhí sé ina dhéagóir agus an Chéad Chogadh Domhanda díreach á chur, bhí sé ag dréim le dul sna saighdiúirí in arm na Breataine Móire. Is dócha gurbh é an rud a theastaigh uaidh go mbeadh oifigeach nó ceannasaí éigin ag cur aidhmeanna agus cuspóirí ar fáil dó a d'fhéadfadh sé a bhaint amach gan a mharana a dhéanamh ar chiall a shaoil féin. Ansin áfach phléasc Cogadh na Saoirse amach idir Éirinn agus an Ríocht Aontaithe, agus bhí cuspóir ag Seosamh - ghlac sé páirt, in éineacht lena dheartháir, sa chogadh sin agus é ag déanamh bolscaireachta ar son na Poblachta.
  Timpeall ar an mbliain 1935 tháinig deireadh le gairmréim scríbhneoireachta Sheosaimh. Bhí sé díreach ag scríobh mórúrscéal nua-aimseartha nuair a "thráigh an tobar air" mar a dúirt sé féin. Ba é tús an úrscéil sin a foilsíodh ina dhiaidh sin faoin teideal Dá mbeadh Ruball ar an Éan - leagan Ultach den fhocal "eireaball" é "ruball".
  (view changes)
  1:31 pm
 3. page Mo Bhealach Féin edited Úrscéal dírbheathaisnéisiúil le Seosamh Mac Grianna é Mo Bhealach Féin, a thugas cur síos ar an dó…
  Úrscéal dírbheathaisnéisiúil le Seosamh Mac Grianna é Mo Bhealach Féin, a thugas cur síos ar an dóigh a raibh an scríbhneoir ag déanamh fánaíochta agus seachránaíochta in Éirinn agus sa Bhreatain Mhór. Inbhreathnú is mó atá sa leabhar, agus níl i gcuid taistil an údair ach cúlra dá chuid smaointeoireachta go bunúsach. Go gairid i ndiaidh dó an leabhar a scríobh buaileadh breoite é le síocóis, agus bhí dúlagar intinne ag luí air cheana féin nuair a chuaigh sé tríd na himeachtaí a bhfuil insint fúthu sa leabhar. An duine a léifeas an leabhar suimiúil seo aithneoidh sé go raibh cothromaíocht intinne an údair ag teip air.
  (view changes)
  1:16 pm
 4. page An Druma Mór edited Úrscéal le Seosamh Mac Grianna é An Druma Mór, nár tháinig i gcló ach sa bhliain 1969, cé gur scrí…
  Úrscéal le Seosamh Mac Grianna é An Druma Mór, nár tháinig i gcló ach sa bhliain 1969, cé gur scríobhadh tríocha éigin bliain roimh lá a fhoilsithe é.
  (view changes)
  1:10 pm
 5. page SeosamhMacGrianna edited Seosamh Mac Grianna An chéad uair a chuala mé iomrá Glactar leis gurbh é Seosamh Mac Grianna a…

  Seosamh Mac Grianna
  An chéad uair a chuala mé iomráGlactar leis gurbh é Seosamh Mac Grianna an scríbhneoir nua-aimseartha ba thábhachtaí dár mhair san fhichiú haois i nGaeltacht Thír Chonaill. Is iad na leabhair is tábhachtaí dár tháinig óna pheann ná An Druma Mór, Mo Bhealach Féin, agus Dá mBeadh Ruball ar Sheosamhan Éan,
  Rugadh Seosamh
  Mac Grianna, caithfidhGrianna i Rann na Feirste (Rinn na Feirste an leagan de réir an Chaighdeáin, ach is ar éigean a d'fheicfeá aon leagan eile seachas an ceann canúnach) sa bhliain 1901, cé gur ghnách don fhear féin a áitiú gur tháinignach rabh mo chuid Gaeilge thar moladh beirtechun saoil bliain amháin roimhe sin. Bhí seanchas agus scéalaíocht thraidisiúnta na Gaeltachta i ndúchas a mhuintire, agus deireadh sé nár casadh máistir a athar féin riamh air maidir le scéalaíocht. Mar is eol d'aon duine a bhfuil staidéar ceart déanta aige ar an teanga bhí a dheartháir Séamus ina scríbhneoir bhisiúil chomh maith, ach bhí an bheirt acu go fóill. Is dóchamór mór in adharca le chéile mar scríbhneoirí. Theastaigh ó Sheosamh a bhealach féin (mar a deir teideal a leabhair) a leanúint i gcúrsaí scríbhneoireachta, cé go rabh méraibh sé ag léamh ceann desnámh in aghaidh na treoirleabhartha fá dtaobh de litríochtheasa in Éirinn a linne. Maidir le Séamus, bhí seisean ag iarraidh iarsmaí a chultúir féin a chur i míotar, agus é sásta glacadh srianta na hÉireannféinchinsireachta a chur air féin leis an obair seo a chur i gcrích. Níor aontaigh an bheirt fhear sin faoi mhórán. Scríobh Seosamh sa leabhar Mo Bhealach Féin nach raibh siad in ann teacht le chéile faoin treo a bhí an ghaoth ag séideadh.
  Bhí míshuaimhneas domhínithe ag luí
  ar fáilSheosamh ó bhí sé óg. Níor mhothaigh sé é féin ar a shocracht sa bhaile ná i leabharlann chathartha Turku.gcéin. Nuair a bhí sé ina dhéagóir agus an Chéad Chogadh Domhanda díreach á chur, bhí sé ag dréim le dul sna saighdiúirí in arm na Breataine Móire. Is cuimhneach liomdócha gurbh é an rud a theastaigh uaidh go bhfuil ceann amháin ansin,mbeadh oifigeach nó ceannasaí éigin ag cur aidhmeanna agus cuspóirí ar fáil dó a laghad,d'fhéadfadh sé a luanns roinnt mhaith scríbhneoirí Gaeilge, an bheirt Ghriannachbhaint amach gan a mharana a dhéanamh ar chiall a laghad.shaoil féin. Ansin áfach phléasc Cogadh na Saoirse amach idir Éirinn agus an Ríocht Aontaithe, agus bhí cuspóir ag Seosamh - ghlac sé páirt, in éineacht lena dheartháir, sa chogadh sin agus é ag déanamh bolscaireachta ar son na Poblachta.
  (view changes)
  1:07 pm

Tuesday, July 8

Tuesday, July 24

 1. page zangelding edited ... tanglo = matkustaminen, turismi, matkailu tangor = kulkea ... = nomen actionis agentis …
  ...
  tanglo = matkustaminen, turismi, matkailu
  tangor = kulkea
  ...
  = nomen actionisagentis
  veng = piikki
  venglo = kipu
  (view changes)
  7:23 am

Wednesday, December 2

 1. page Heinlein edited ... Is é an chuma atá ar an scéal ná go raibh scríbhneoireacht Heinlein ag luainiú ó cheann go cea…
  ...
  Is é an chuma atá ar an scéal ná go raibh scríbhneoireacht Heinlein ag luainiú ó cheann go ceann an speictrim pholaitiúil. An chéad úrscéal a scríobh sé, mar atá, ''For Us, The Living'', tá sé ag cur ar son chóras na Cairde Sóisialta, agus sa ghearrscéal luath úd ''Misfit'', bhí sé ag trácht ar eagraíocht a bhí cosúil le ''Civilian Conservation Corps'' Franklin Delano Roosevelt agus é aistrithe go dtí an spás. Thug na Grágánaigh sna seascaidí an-taithneamh do ''Stranger in a Strange Land'', agus is féidir an chiall frithchogaidh a bhaint as ''Glory Road''. Ón taobh eile de, is iomaí léirmheastóir a chuir míleatachas i leith ''Starship Troopers'', agus maidir le ''To Sail Beyond the Sunset'', scríobh Heinlein an ceann seo i mblianta an Riagánachais, agus blas na heite deise comhaimseartha ar an smaointeachas atá ann.
  Tá claontachtaí áirithe i saothar Heinlein, áfach, a mhaireann gan athrú ó thús deiridh a chaithréime scríbhneoireachta. Is féidir, ach go háirithe, an liobrachas (lánsaoirseoireacht) a aithint ar gach rud dár tháinig óna pheann, ar ''The Moon is a Harsh Mistress'' ach go háirithe. Na húrscéalta a chum sé don aos óg, is ábhar iontais é chomh tréan a lochtaíonn siad gach sórt údaráis. Is féidir ''Rocket Ship Galileo'', an chéad úrscéal leis a chuaigh i gcló, a lua: grúpa de bhuachaillí óga atá ann a shealbhaíonn long roicéid i ndiúnas ar ordú cúirte. Tugann an gearrscéal úd ''Requiem'' cur síos ar eachtra den chineál chéanna, mar atá, turas go dtí an Ghealach beag beann ar ordú cúirte. San úrscéal úd ''The Moon Is a Harsh Mistress'', arís, tá muintir na Gealaí faoi bhráca Údarás na Gealaí, nach dtagraítear dó ach mar "Údarás" rud a thugann le tuiscint go bhfuil an leabhar ceaptha mar ionsaí pinn ar an údarás mar rud, seachas ar an údarás áirithe seo.
  ...
  an rialtais. was opposed to any encroachment of religion into government, and pilloried organized religion in Job:Chaith sé anuas ar an reiligiún mar rud sna leabhair ''Job: A Comedy of Justice, and, with more subtlety and ambivalence, in StrangerJustice'' agus ''Stranger in a Strange Land. His future history includesLand''. Maidir leis an stair fhicseanúil a period called the Interregnum, in whichscríobh sé faoi imeachtaí na todhchaí, bhí a backwoods revivalist becomes dictator of the United States.leithéid de thréimhse ann agus an t''Interregnum''. Le linn na tréimhse sin, bhí na Stáit Aontaithe á rialú mar dheachtóireacht ag fanaiceach reiligiúnach ó na cúlriasca. Positive descriptions
  Despite Heinlein's work with the socialist EPIC and Social Credit movements in his early life, he was an ardent, lifelong anti-communist. In the political world of the 1930s (and other times), there was no perceived contradiction between being a socialist and being passionately anti-communist. Heinlein's nonfiction includes Who are the heirs of Patrick Henry? (an anti-communist polemic published as an advertisement) and articles such as Pravda Means Truth and Inside Intourist, in which he recounted his visit to the USSR and advised western readers on how to evade official supervision on such a trip.
  Many of Heinlein's stories explicitly spell out a view of history which could be compared to Marx's: social structures are dictated by the materialistic environment. Heinlein would perhaps have been more comfortable with a comparison with Frederick Jackson Turner's frontier thesis. In Red Planet, Doctor MacRae links attempts at gun control to the increase in population density on Mars. (This discussion was edited out of the original version of the book at the insistence of the publisher.) In Farmer in the Sky, overpopulation of Earth has led to hunger, and emigration to Ganymede provides a "life insurance policy" for the species as a whole; Heinlein puts a lecture in the mouth of one of his characters toward the end of the book in which it is explained that the mathematical logic of Malthusianism can lead only to disaster for the home planet. A subplot in Time Enough for Love involves demands by farmers upon Lazarus Long's bank, which Heinlein portrays as the inevitable tendency of a pioneer society evolving into a more dense (and, by implication, more decadent and less free) society. This episode is an interesting example of Heinlein's tendency (in opposition to Marx) to view history as cyclical rather than progressive. Another good example of this is The Moon Is a Harsh Mistress, in which a revolution deposes the Authority, but immediately thereafter, the new government falls prey to the inevitable tendency to legislate people's personal lives, despite the attempts of one of the characters, who describes himself as a "rational anarchist."
  (view changes)
  11:09 pm

Wednesday, March 14

 1. msg Ulster Dialect message posted Ulster Dialect Firstly, apologies for the use of English... I have recently set myself the task of learning Iri…
  Ulster Dialect
  Firstly, apologies for the use of English...

  I have recently set myself the task of learning Irish (as of February 2007), and, well, i guess its early days yet, but i think i'll be able to get the hang of it eventually!

  Anyway, I'm Belfast born and raised and being proud of this, I must say I am interested in learnign the Ulster dialect. I have come across several useful resources on the web, such as the BBC NI website for BLAS with the programmes Giota Beag and Giota Beag Eile (handy sound files for pronunciation - recently made downloadable for ipod use - technology eh?...)

  Getting to the point - are there any Wiki users who would be familiar with the Ulster Dialect? There may wekk be articles on the Dialect on ga.wikipedia.org, but being a beginner, i can yet read them...

  Any suggestions?!!

  much appreciated

  Mise le meas

  Aindreas MacMurchaidh
  murphand@gmail.com
  2:54 am

More